Att vara ung för hundra år sedan

24 September 2022 kl. 14.00–16.00

Paneldiskussion kring författaren Christina Korkmans bok Ellen Linnea.
Medverkande: Harriet Jossfolk-Furu, Christina Korkman, Bernhard Åström, Håkan Vikström och Eva-Lott Björklund.
Kaffeservering!
Anmäl gärna om deltagande till Luckan t.o.m. 21.9, tfn 050-347 0527 eller karleby@luckan.fi

Arr. Förlagsandelslaget Västkusten och Luckan Karleby.

 Plats
Jungsborg