GDPR

Hantering av personuppgifter
Karleby Ungdomsförening (KUF) grundades 1894. År 1909 invigdes Jungsborg, där KUF sedan dess hållit till. Verksamheten är indelad i olika verksamhetsområden: teater, teaterskolan, drama och teaterlek, dans, körverksamhet samt kurser. Förutom verksamheten inom föreningen samarbetar vi med andra svensk- och finskspråkiga föreningar och sammanslutningar i nejden.

EU:s allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gäller alla organisationer som hanterar personuppgifter, från företag till föreningar. Enligt Föreningslagen bör alla föreningar upprätthålla ett medlemsregister. Föreningar har rätt att samla in endast nödvändiga personuppgifter av deltagarna inför specifika evenemang eller kurser. Syftet med GDPR är att stärka individens rättigheter och personuppgiftsskydd. Var och en har rätt att veta hur ens personuppgifter används.

Karleby ungdomsförening samlar in personuppgifter (namn, adress, e-post, telefonnummer och medborgarskap) för att lättare nå dig som medlem. Genom att ge dina personuppgifter ger du samtidigt tillstånd till att föreningen får fotografera och publicera bilder av dig i verksamhetssyfte.
Karleby Ungdomsförening använder den data vi samlar in för att utveckla och driva vår verksamhet och förse våra medlemmar med aktuell information. Vi vill kommunicera med dig och hålla dig uppdaterad om vad som händer inom föreningen. För att underlätta detta skickar vi årligen ut medlemspost.

Vid eventuell hyrning av Jungsborg och/eller föreningens utrustning kan dina personuppgifter sparas finnas i olika typer av avtal såsom hyresfakturor.
Dina personuppgifter sparas digitalt med begränsad åtkomst. Karleby Ungdomsförening bevarar den insamlade informationen tills vidare. Ifall du önskar att dina uppgifter blir raderade från medlemsregistren kontakta info.jungsborg@gmail.com.