Hygienkompetenskurs och -tent

17 September 2022 kl. 10.00–14.00

Kursdeltagarna får instuderingsmaterial på förhand. Kursen är öppen för alla intresserade. Deltagaravgiften 15 e inkluderar material och kaffe. (Medlemmar i Karleby ungdomsförening avgiftsfritt). Anmälan senast 10.9. 
Kursledare Yvonne Björk-Biskop
 Plats
Jungsborg
Tvärgatan 8