Karleby Ungdomsförening r.f. årsmöte

24 Oktober 2022 kl. 18.00–19.30
Stadgeenliga ärenden. Tillkännagivande om kommande stadgeändringar.