Karleby Ungdomsförening r.f. och föreningshuset Jungsborg

Karleby Ungdomsförening, KUF, grundades 1894. År 1909 invigdes föreningshuset Jungsborg. Verksamheten består av bland annat teater, teaterskola, barnteaterklubb, dans, körverksamhet, konserter samt kurser.
Föreningen samarbetar också aktivt med andra svensk- och finskspråkiga föreningar och sammanslutningar i nejden. Föreningshuset används till den egna verksamheten samt för uthyrning.

Drama- och teaterlek uppför pjäsen

Dammråttorna


av Karin Dietrichson

lö 25.5 kl. 15.00
Ingen bokning behövs. Inträde 5 e. 

 

Karleby Teaterskola uppför

Urskogsstigen 5

En pjäs skriven av teaterskolans elever
Obs! Endast en föreställning, lö 25.5 kl. 18.00
Fritt inträde, men boka boka plats!